Patti Smith
photo: Steven Sebring

Patti Smith

photo: Steven Sebring

05/10/14 at 5:01pm
10 notes
  1. inkintamushi reblogged this from iaintnobodyswhore
  2. thrashing-rage reblogged this from iaintnobodyswhore
  3. singasongthatcantbesung reblogged this from iaintnobodyswhore
  4. garlands-of-violets reblogged this from iaintnobodyswhore
  5. iaintnobodyswhore posted this