I DON'T own the photos
Patti Smith
photo: Robert Mapplethorpe
about 1973

Patti Smith

photo: Robert Mapplethorpe

about 1973

5 hours ago
18 notes
Patti Smith
portrait by Alessandro d’Urso

Patti Smith

portrait by Alessandro d’Urso

1 day ago
8 notes
Hand-colored black and white polaroids by Robert Mapplethorpe
1973

Hand-colored black and white polaroids by Robert Mapplethorpe

1973

1 day ago
53 notes
by Richard Avedon

by Richard Avedon

2 days ago
10 notes
'Horses' photo shoot

'Horses' photo shoot

2 days ago
21 notes
photo by R. Mapplethorpe

photo by R. Mapplethorpe

8 hours ago
37 notes
Patti Smith by Alessandro d’Urso

Patti Smith by Alessandro d’Urso

1 day ago
13 notes
Hand-colored black and white polaroids by Robert Mapplethorpe
1973

Hand-colored black and white polaroids by Robert Mapplethorpe

1973

1 day ago
41 notes
Patti Smith, Lenny Kaye and Richard Sohl

Patti Smith, Lenny Kaye and Richard Sohl

2 days ago
11 notes